Kaffeautomater, varuautomater och vattenautomater på jobbet

Upkey

Automattyp:

Med Upkey är det möjligt att importera och exportera data till och från automterna. Med denna nya funktion kan Upkey ersätta bärbara datorer och handdatorer ute på fältet.

Recept, inställningar och statistik
Upkey kan användas till att kopiera recept och inställningar från automat till dator eller tvärtom. Statistik kan även hanteras och hämtas med hjälp av denna nyckel.

Kloning
När du ställt in en automat som du vill ha den kopierar du bara inställningarna från automaten och för över dessa till nästa automat. På så sätt kan du klona automaterna så dessa får exakt samma inställning.